Privatlivspolitik

Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger på privatlivspolitik

N2C ApS – Lux Danmark

Lerbækvej 8
2680 Solrød Strand
tlf. +45 43 44 44 00
www.nordic2care.dk
info@nordic2care.com

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer ved afgivelse af ovennævnte oplysninger at vi kan kontakte dig pr. Mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, skirer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring

Personoplysningerne registreres hos N2C ApS – Lux Danmark og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens $ 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkrerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugreoplysninger forsvarligt og iht dine rettigheder som bruger.100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Internettets udvikling

Den hurtige udvilkling af internetttet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af person-oplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

(Såfremt opbevaring og transmissionen sker krypteret skal dette forklares)

 

Hvem har adgang
Direktøren og (hvis flere har adgang til oplysninger indsæt navne) for N2C ApS – Lux Danmark har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.nordic2care.dk er Jens Meldgaard Ryhl.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til www.nordic2care.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstruturering eller et hele eller delvist salg af virksomheden. Eventuelt videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgining på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt

Som registreret hos N2C ApS – Lux Danmark har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til N2C ApS – Lux Danmark via e-mail info@nordic2care.com

Klage

Hvis du vil klage over dit køb,skal du rette henvendelse til Jens Meldgaard Ryhl, Marketingdirektør og Partner/www.nordic2care.dk. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området.

N2C ApS

CVR-nr. 35 65 62 86
Adresse:
Lerbækvej 8
2680 Solrød Strand
tlf. +45 43 44 44 00
www.nordic2care.com
info@nordic2care.com

såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. Dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Persondatapolitik (GDPR) for Nordic2Care (N2C ApS)

Persondatapolitik (GDPR) for Nordic2Care (N2C ApS)

1. Formål

Et af N2Cs overordnede mål er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

N2C ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

2. N2Cs opbevaring af personoplysninger

N2C har brug for visse personoplysninger for at kunne levere målrettet information, ekspedere bestillinger og øvrige tjenester til dig. N2C indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere en ydelse til dig.

N2C registrerer og opbevarer dine persondata, herunder navn, titel, adresse, e-mail, telefonnumre m.m., så vi kan behandle dine ordrer og forespørgsler. Personoplysningerne er sikret lagret på servere i Danmark.

Ligeledes opbevarer vi din købshistorik:  fakturaer, kreditnotaer m.m. for at kunne yde den nødvendige kundeservice til dig.

Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge ind på hjemmesiden, herunder vælge ”Min side”.

 

Oplysninger af køb med betalingskort

Ved køb med betalingskort samarbejder vi med en autoriseret betalingsformidler (ePay), som kontrollerer gyldigheden af kortet direkte hos banken. Betalingsformidleren behandler oplysningerne i overensstemmelse med international sikkerhedsstandard PBS, som kortselskaberne Visa og MasterCard står bag. Dermed behandles betalingsoplysningerne på en sikker måde, og N2C har ingen adgang til disse.

Oplysninger om betalingskort opbevares kun under forudsætning af eksplicit samtykke hertil. Betalingsoplysningerne anvendes ved hjælp af betalingstokens, hvilket betyder at oplysninger opbevares sikkert hos vores betalingsformidler og ikke direkte hos N2C.

Lagring af Cookies

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din brugeroprettelse eller indtaster i forbindelse med bestilling af varer på hjemmesiden, anvendes cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie. Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil. En cookie er en lille bid information om brugeren i form af en .txt-fil, som udveksles mellem browser og server. Vi bruger flere slags cookies. I enkelte af vores webservices bruger vi “sessions-cookies”, så vi kan sende de rigtige websider til den rette person. Sessionscookien er midlertidig. Den eksisterer kun så længe browservinduet er åbent, og den slettes når browseren, f.eks. Internet Explorer, lukkes. Til pop-up vinduer og generel webstatistik bruger vi permanente cookies, der gemmes på din computer. For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan du bruger hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere, du bruger mest. Disse statistikker er anonymiserede og bruges til at skabe øget brugervenlighed og måle effektivitet af tjenester.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

3. N2Cs anvendelse af personoplysninger

N2C anvender dine personoplysninger til følgende:

• levering af dine varer

• kommunikation i forbindelse med ordrer, betaling og tilbud

• individuel information og viden, målretning af tilbud til dine problemområder

• undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores kundeservice

• i forbindelse med eventuelt opståede retskrav

N2C deler dine oplysninger med offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til loven. Såfremt vi deler oplysninger med tredjepart, deler vi kun de almindelige informationer, du selv har indtastet på vores hjemmeside.

Som kunde hos N2C accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger iht. denne persondatapolitik.

4. N2Cs procedure for rettelse og sletning af personoplysninger

Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Hvis du er kunde hos N2C, opbevarer vi dine mailhenvendelser lige så længe, du er kunde. Ifølge bogføringsloven skal N2C opbevare nogle oplysninger i fem år. Af hensyn til produktgaranti skal vi opbevare oplysninger om køb 3 år efter købet. Hvis du ikke er kunde, opbevarer vi dine mailhenvendelser, så længe det er relevant af hensyn til sagen. De oplysninger, du giver, når du opretter brugernavn og password til visse af vores services, gemmer vi så længe din bruger er aktiv. Derefter sletter vi dem både på vore back-ups og i vore arkiver efter 30 dage.

Når du tilmelder dig nyhedsmails gemmer vi din e-mail, indtil du afmelder dig. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere nyhedsmails eller andre oplysninger fra os.

For at være sikret mod virus og andre angreb, benytter vi anerkendt antivirus-software og firewalls.

5. N2Cs medarbejderes behandling af personoplysninger

De medarbejdere, som beskæftiger sig med at servicere vores kunder, har adgang til de registrerede persondata. For at få adgang til disse persondata, skal medarbejderne logge ind med bruger-id og password. Medarbejdere, som forlader virksomheden, bliver deaktiveret i systemet.

De involverede medarbejdere har fået detaljeret information om reglerne for opbevaring og sletning af persondata, og vore medarbejdere kender reglerne for, hvordan man må behandle persondata og er naturligvis underlagt tavshedspligt.

6. Yderligere information

Du er altid velkommen til at skrive en mail til os på info@nordic2care.com eller ringe til vores kundeservice på +45 4344 4400, mandag til fredag kl. 9 – 17.00.Vi bruger to slags cookies. I enkelte af vores webservices bruger vi “sessions-cookies”, så vi kan sende de rigtige websider til den rette person. Sessionscookien er midlertidig. Den eksisterer kun så længe browservinduet er åbent, og den slettes når browseren, f.eks. Internet Explorer, lukkes. Til pop-up vinduer og generel webstatistik bruger vi permanente cookies, der gemmes på din computer. For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan du bruger hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere, du bruger mest. Disse statistikker er anonymiserede og bruges til at skabe øget brugervenlighed og måle effektivitet af tjenester.

7. Guide til at fjerne cookies

Cookies er placeret på din enhed. Det betyder, at vi ikke kan slette dem for dig. Du skal gøre det selv på den måde, der er beskrevet på din enhed. Ægte browser-cookies er indstillet til at udløbe. Lignende typer teknologier såsom lokal lagring på din enhed har ikke indbygget udløb, men skal slettes af dig. Vi har linket til instrukser om, hvordan du ændrer/sletter cookies.

Du finder eksempler på vejledninger om, hvordan man blokerer cookies, og hvordan man fjerner dem i forskellige browsere til pc og Mac:

Internet Explorer

Google Chrome